Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy amennyiben szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltéleket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért.

Bárki jogosult szolgáltatásainkat igénybe venni, aki maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

Szolgáltató adatai:

Kékesi Krisztina egyéni vállalkozó

cím: 2120 Dunakeszi, Lajos u. 28.

Nyilvántartási szám: 55602451

adószám: 56900185-1-33

Statisztikai számjel: 56900185-9003-231-13

Bankszámlaszám: HU51-12042847-01935709-00100007

Telefonszám: 06-70-515-9505

email:info@kkgastrostudio.com

honlap: www.kkgastrostudio.com

A www.kkgastrostudio.com oldalon, illetve annak aloldalain keresztül történő ügyletkötések elektronikus úton megkötött szerződéskötéseknek minősülhetnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint az ilyen típusú megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, és a Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Felhasználók a Szolgáltató által szervezett élménysütés workshopon elektronikusan jelentkezzenek (a továbbiakban: Jelentkezés). A szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 14 és 18 év közötti személyek jelentkezéséhez törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A szolgáltatások díjai időközönként változhatnak. A Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és díjakat jelenítsen meg, ugyanakkor a díjváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja. A kurzusokat érintő esetleges változásról a Szolgáltató a Felhasználót a változásról történő tudomásszerzést követően a lehető leghamarabb értesíti.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a részvételi díj megfizetését visszaigazoló e-mail megküldésével jön létre.

A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

Bármelyik workshopon való részvétel tetszőlegesen átruházható harmadik személyre, ebben az esetben e harmadik személy minősül Felhasználónak, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

A jelen ÁSZF elfogadával a résztvevők hozzájárulnak arról, hogy a workshopról, és személyükről a Szolgáltató kép- és hanganyagot készítsen, és azt saját szolgáltatásának reklámozásához felhasználja. Bővebb információ erről az Adatvédelmi Szabályzatban található.

II. A SZOLGÁLTATÁS

A workshopokat a Szolgáltató kis létszámú (max. 12 fős) csoportokban, magyar vagy magyar-angol, illetve magyar-francia nyelven tartja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a workshopot két nyelven tartsa. Amennyiben a workshop nyelve részben angol, vagy francia, úgy azt a Szolgáltató minden esetben előzetesen feltünteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan meghatározza az adott kurzus minimális létszámát, amely fölött a workshopot megtartja.

A workshopok helyszínét a Szolgáltató biztosítja. A kurzusok a 2120 Dunakeszi, Lajos u. 28. szám alatti ingatlanban, egy maximum 12 fő befogadására alkalmas, az élménysütéshez szükséges extra konyhai gépekkel és eszközökkel felszerelt konyhában kerülnek megtartásra. A konyhai higiénia megtartását a NÉBIH felügyeli.

A kurzusok helyszínén parkolóhely nem biztosított, a parkolást az utcán, szabad férőhelyek függvényében tudják a résztvevők megoldani.

A Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára a minőségi alapanyagok beszerzését, az előkészítést, a mosogatást, illetve a sütéshez szükséges kötényt, illetve az elviteles dobozokat. Hozott kötény, és ételes doboz használatát a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

Az elkészült desszerteket a résztvevő köteles 3 órán belül elfogyasztani, az ezen időn túl elfogyasztott ételek minőségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az elkészült desszertek receptjeit 5 napon belül e-mailben megküldi a résztvevőknek.

Az élménysütés francia mestercukrászok receptjei és francia receptvariánsok alapján történik.

III. A JELENTKEZÉS MENETE

A meghirdetett workshopokra a Felhasználó közvetlenül a www.kkgastrostudio.com honlapon, a https://www.facebook.com/kkgastrostudio facebook oldalon, a https://www.instagram.com/kkgastrostudio/ instagram oldalon illetve az info@kkgastrostudio.com e-mailcímen jelentkezhet.

A jelentkezést követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mailcímre megküldi a kurzus díját tartalmazó számlát, melynek rendezésére a Felhasználónak 48 óra áll rendelkezésre. A 48 óra lejárta után a rendezetlen számla esetében a jelentkezés érvényét veszíti. Szolgáltató a kurzus díjának beérkezéséről visszaigazoló e-mailben értesíti a jelentkezőt.

IV. AJÁNDÉKUTALVÁNY

A szolgáltató lehetőséget biztosít a kurzusokon való részvételre jogosító ajándékutalvány vásárlására.

Az ajándékutalványt a vásárlástól számított 4 hónapig lehet felhasználni a Szolgáltatóval az utalvány vásárlásakor megbeszélt kurzusokra. Akció keretében vásárolt utalvány esetén, minden esetben az akcióban feltüntetett érvényességi idő számít.

Az ajándékutalvány a Honlapon online vásárolható meg, majd elektronikus  formában kerülhet átadásra az ajándékozottnak.

Az utalvány beváltásához a megajándékozottnak ki kell választania a kurzust, amin részt kíván venni, és azt jeleznie kell írásban az info@kkgastrostudio.com email címen a Szolgáltató felé. Ennek visszaigazolását követően a megajándékozott Felhasználónak minősül, és tudomásul veszi, illetve elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

Egy vásárláshoz egy kuponkód érvényesíthető. Amennyiben a Felhasználó több kuponkóddal rendelkezik, azokat külön vásárlásként áll módjában felhasználni.

A Szolgáltató speciális, magasabb díjszabású kurzusai esetében az ajándékutalvány abban az esetben váltható be, ha a különbözet befizetésre kerül. 

Az ajándékutalványt a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzre váltani.

A lejárt ajándékutalvány felhasználhatósági időtartamát egyszeri alkalommal meg lehet hosszabbítani 50%-os felár fizetésével. A meghosszabbítást követően az ajándékutalvány további 2 hónapig lesz érvényes. Az erre vonatkozó igényét a Felhasználó az info@kkgastrostudio.com e-mail címen jelezheti.

A Felhasználó az utalványon megjelölt felhasználhatósági időpont előtt legalább 30 nappal keresse fel a Szolgáltatót írásban : info@kkgastrostudio.com vagy telefonon, az időpont egyeztetés miatt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az utalványon megjelölt felhasználhatósági időpont a kurzuson való részvételt jelenti, nem pedig a jelentkezési határidőt.

V. FOGLALÁS; A DÍJ BEFIZETÉSE; A REGISZTRÁCIÓ LEMONDÁSA

Mivel a kurzusok korlátozott létszámmal indulnak, a Felhasználó a tanfolyamokon való részvételt csak a tanfolyamok teljes díjának befizetésével tudja biztosítani.

A Felhasználó az alábbi feltételekkel jogosult a Regisztráció lemondására:

A tanfolyamot megelőző 12-5 munkanap közötti lemondás esetén a Szolgáltató a tanfolyam díjának 50%-át kötbérként érvényesíti. A jelentkező ebben az esetben a már megfizetett részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új kurzusra jelentkezni egyszeri alkalommal.

Amennyiben a résztvevő a jelen pontban foglalt feltételek szerint mondja le a kiválasztott tanfolyamon történő részvételt, és nem kíván másik tanfolyamon részt venni, az általa előre megfizetett összeg 50 %-át a lemondás és a részvételi díj – jelen pontban meghatározott hányadának – visszatérítése iránti igény írásban történő közlésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti.

A tanfolyamot megelőző 5 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj visszafizetésére és új kurzusra való jelentkezésre nincs mód.

A jelentkezők a lemondást írásban tehetik meg az info@kkgastrostudio.com e-mail címre megküldött levélben.

A tanfolyamokon való részvételi lehetőség nem névre szóló, a részvételi lehetőség harmadik személyre szabadon átruházható. A részvétel átruházásának tényét a kurzuson résztvevő személynek írásban kell jeleznie az info@kkgastrostudio.com email címen a Szolgáltató felé. Ennek visszaigazolását követően a jelentkező Felhasználónak minősül, és tudomásul veszi, illetve elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját egyoldalúan módosítsa.

A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket.

Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható.

Amennyiben a jelentkező nem kíván az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját a Szolgáltató visszafizeti.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A kurzus díjának kiegyenlítése az erről szóló Számla megküldését követően a Szolgáltató Raffaisen Banknál vezetett HU51-12042847-01935709-00100007 bankszámlára történt átutalással történik.

Az összeg beérkezéséről a Szolgáltató elektronikus level útján értesíti a Felhasználót.

VII. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a jogviszony bármely szakaszában bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációs felületen.

VIII. A WORKSHOPOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A kurzusokon mindenki saját felelősségére vesz részt.

Amennyiben valamelyik kurzuson 18 év alatti személyek is részt vehetnek, úgy azt a Szolgáltató az adott kurzus leírásában feltünteti. 14 év alatti személyek ebben az esetben is kizárólag szülői felügyelettel látogathatják a workshopokat. 18 év alatti személyek jelentkezéséhez és részvételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Az élménysütés workshop folyamata alatt a résztvevők kötelesek a Szolgáltató utasításainak megfelelően eljárni, az eszközök használata során az elvárható gondossággal, az ételkészítés során a szokásos higiéniai szabályoknak megfelelően dolgozni.

A résztvevőknek javasolt a kurzus kezdő időpontját megelőző 10-15 perccel korábban érkezni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kurzus pontos időben történő megkezdésére, nem köteles a kezdéssel a későn érkező résztvevőket megvárni.

A workshopon résztvevők kötelesek rendezett, tiszta, józan és egészséges állapotban megjelenni. Amennyiben Szolgáltató észleli, hogy a jelentkező ezen követelmények valamelyikének a kurzus kezdetén nem felel meg, úgy a Szolgáltató a jelentkezőt jogosult a kurzuson történő részvételből kizárni.

A kurzuson való részvételből a Szolgáltató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

• a kurzuson a KK Gastro stúdió által biztosított lehetőség ellenére a kötelező

tisztálkodást megtagadja;

• egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti;

• a főzőiskolában kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;

• magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;

• viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a kurzus menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a kurzuson való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. Ebben az esetben a résztvevő a kurzus díjának visszatérítésére nem jogosult.

A résztvevők a konyhát, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

A résztvevő a Szolgáltató által megküldött recepteket online térben akkor jogosult megosztani, ha annak forrását – a Szolgáltató weboldalának feltüntetésével – megjelöli. A recepteket ebben az esetben is kizárólag pontosan, hiánytalanul lehet megosztani.

Online kurzus esetén a fizetés rendezését követően legkésőbb 5 naptári napon belül a Szolgáltató megküldi a résztvevő számára a receptet, valamint egy videót is, mely a recept kiegészítéseként szolgál. Online kurzusra való jelentkezés nem jogosítja fel a résztvevőt személyes kurzuson való részvételre.

IX. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat (Adatkezelési Tájékoztató) a https://www.kkgastrostudio.com/hu/adatvedelem aloldalon találja.

X. FELELŐSSÉG

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek feltöltésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A kurzusokok résztvevők az alapanyagokban, a konyhai berendezési és felszerelési tárgyakban szándékos, vagy gondatlan magatartással okozott kárért kártérítési felelősséggel tartoznak.

A Szolgáltató a személyi sérülésekért való felelősségét kizárja.

XI. SZERZŐI JOGOK, SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK

A Szolgáltató a Honlap tulajdonosa és üzemeltetője, így megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Szolgáltató sem más Felhasználók jó hírét és jogait. 

Így különösen a Felhasználó:

– nem használhatja a Honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

– nem zavarhat és/vagy akadályozhat más felhasználókat a honlap használatában;

– nem módosíthatja semmilyen módon a Honlap tartalmát, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

– nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát;

– nem használhatja a Honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

– nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a Honlapra;

– nem küldhet olyan üzeneteket a Honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

– nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

A felhasznált receptek szerzői joga a Szolgáltatót illeti, azok nyilvános felhasználása kizárólag a forrás megjelölésével, változtatás nélkül lehetséges.

XII. KAPCSOLATTARTÁS

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik.

A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

XIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbiak szerint terjesztheti elő:

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

–       személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,

–      telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a jelen ÁSZF I. pontjában megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

– Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6

Kapcsolat

+3670 515 9505

info@kkgastrostudio.com

2120 Dunakeszi, Lajos utca 28.

Hírlevél

Szeretnél értesítést kapni, ha új kurzus, vagy recept kerül fel az oldalra?